Eiendom på ca 20.000 kvm med store muligheter i RØRVIK

Nærøysund kommune

ØVER-HALTVIKVEIEN

ATTRAKTIVE BOLIGTOMTER MED FIN UTSIKTNedre del av eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplanen KVALØBYEN/HALTVIKA og er godkjent med 4 stk. boligtomter med U-grad på 0,2.

Resten av eiendommen har fått gul farve i den nye arealplanen til kommunen, avsatt til boligformål.

Eiendommen har veirett, rett til tilkobling til utslipp i sjø, via slamavskiller, offentlig vannledning over eiendommen. Ny traffo-stasjon i tomtegrense.

Forslag til bebyggelse med arkitekttegnede og arealeffektive familieboliger.
ALTERNATIV 1: Stue og kjøkken i 2 etasje, dette for å utnytte utsikt optimalt mot sjøen.
3 soverom i 1 etasje.
ALTERNATIV 2: Stue og kjøkken i 1 etasje med utgang til hage.
3 soverom i 2 etasje.

1 - Areal 1040,0 kvm
2 - Areal 1024,0 kvm
3 - Areal 1400,0 kvm
4 - Areal 1120,0 kvm

Kartutsnitt av eiendommen.
Regulerte tomter, klar for oppmåling.

Forslag til regulering av arealet som er avsatt til boligbebyggelse i arealplanen.
Leilighetsbygg med 10 leiligheter.